>
>
ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ต้องรู้อะไรบ้าง

ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ต้องรู้อะไรบ้าง

  1. ความคุ้มค่าในการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องคำนวณว่าเมื่อติดตั้งแล้ว จะสามารถประหยัดค่าไฟได้เท่าไหร่ หรือในกรณีนำไปขายไฟจะสร้างผลตอบแทนให้มากน้อยขนาดไหน
  2. คุณภาพของระบบ Solar Cell ผู้ติดตั้งจำเป็นต้องเลือกบริษัทที่รับติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญ เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้ระยะยาว หากเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลให้การติดตั้งระบบไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทน เนื่องจากต้องเสียเงินไปกับค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์
  3. ความเหมาะสมการติดตั้ง Solar Rooftop ผู้ติดตั้งจำเป็นต้องคำนึงถึงพื้นที่ความกว้าง ความลาดเอียงของหลังคาบ้าน และทิศทางการรับแสง ซึ่งการติดตั้งแผง Solar Cell ควรหันไปทางทิศใต้ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ และบริเวณการติดตั้ง ควรไม่มีต้นไม้ หรือตึกบังการรับแสง
  4. การรับน้ำหนักแผงและปัญหาการรั่วซึม ผู้ติดตั้งจำเป็นตรวจสอบสภาพหลังคาบ้าน ว่ามีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของแผง Solar Cell ได้หรือไม่ และการติดตั้งแผงนั้นจำเป็นต้องสอดงัด หรือเจาะรูแผ่นกระเบื้องหลังคา ทำให้เกิดรอยรั่วซึม ดังนั้น ผู้ติดตั้งต้องเลือกวิธีการติดตั้งที่หลีกเลี่ยงการทำให้หลังคาเกิดรอยรั่วซึม
  5. ความสวยงาม ผู้ติดตั้งจำเป็นต้องตกลงกับบริษัทผู้ติดตั้ง ในการออกแบบจัดวางให้แผง Solar Cell ให้กลมกลืน และได้ขนาดกับหลังคาบ้าน การจัดเรียงแผง Solar Cell มีความเรียบเสมอกัน