>
เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมาของ บริษัท พรีเพรส โซลูชั่นส์ ก่อตั้งเมื่อ 2539 ประกอบกิจการด้าน เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ นำเข้าเครื่องจักรที่ควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์และ เครื่องจักรที่กินกำลังไฟฟ้าสูงอย่างเครื่องพิมพ์ และเครื่องจักรก่อนและหลังการพิมพ์ ทุกเครื่องเครื่องจักรดังกล่าวต้องการกำลังไฟที่เสถียรภาพสูง บางเครื่อง ต้องใช้ระบบชุดสำรองไฟ ที่เสถียรภาพสูงมากๆ มาใช้ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพให้มีปัญหาน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ เราตระหนักถึงความสำคัญของระบบไฟฟ้า ดีว่า ไฟฟ้ามีความสำคัญแค่ไหน เพราะไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก ของเครื่องจักรกว่า 80% ใช้ระบบไฟฟ้า ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโซล่าเซลมีความเจริญเติบโตขึ้นมากทั้งทางเทคโนโลยี่และราคาที่ถูกลงอย่างมาก

เบอร์โทรศัพท์

โทร : 098-425-0999

คุ้มค่าต่อการลงทุนมากขึ้น

ด้วยเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้น ความต้องการมากขึ้น ทำให้ความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 10ปีก่อนหน้า รวมทั้งทางรัฐและการไฟฟ้าเปิดโอกาสให้เราผลิตเองได้ และถ้าเหลือก็สามารถขายกลับไปการไฟฟ้าได้อีก ทางบริษัทคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ระบบโซล่าเซล จะช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะลดต้นทุนการผลิตในทุกอุตสาหกรรม ที่ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก โดยบริษัทคำนึงถึงองค์ประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้