>
>
โรงงานผสมคอนกรีต 10K

โรงงานผสมคอนกรีต 10K

ชุดอุปกรณ์

แผงโซล่าร์เซลล์

Inverter  :  –

คำอธิบาย :  ชุดนี้ทำให้ประหยัดไฟไปได้เดือนละ 4,000-6,000 บาท