>
>
โครงการฟาร์มไก่ 150 K

โครงการฟาร์มไก่ 150 K

ชุดอุปกรณ์

แผงโซล่าร์เซลล์

Inverter  :  –

คำอธิบาย :  ชุดนี้ทำให้ประหยัดไฟไปได้เดือนละ 60,000-97,000 บาท