>
>
มิตรภาพการพิมพ์ 150K

มิตรภาพการพิมพ์ 150K

ชุดอุปกรณ์

โซล่าร์เซลล์

Inverter  :  –

คำอธิบาย :  ชุดนี้ทำให้ประหยัดไฟไปได้เดือนละ 90,000-120,000 บาท