>
>
บ้านเดียวนนทบุรี 10K และ 20K

บ้านเดียวนนทบุรี 10K และ 20K

ชุดอุปกรณ์

แผงโซล่าร์เซลล์

Inverter  :  –

คำอธิบาย :  ชุดนี้ทำให้ประหยัดไฟไปได้เดือนละ 8,000-13,000 บาท