>
>
ติดตั้งออฟฟิศนนทบุรี 10K

ติดตั้งออฟฟิศนนทบุรี 10K

ชุดอุปกรณ์

แผงโซล่าร์เซลล์ Longi 580 x 20 แผ่น

Inverter  :  Huawei Sun2000 10K L1

คำอธิบาย :  ชุดนี้ทำให้ประหยัดไฟไปได้เดือนละ 5,000-6,000 บาท