>
>
การเลือกแผงโซล่าร์เซลล์

การเลือกแผงโซล่าร์เซลล์

การเลือกแผงโซล่าร์เซลล์

1. เลือกแผงโซล่าร์เซลล์ให้เหมาะกับงาน

ปัจจุบันแผงโซล่าร์เซลล์ที่ได้รับความนิยมจะมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ Mono Crystalline และ Poly Crystalline ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกัน แต่จะมีข้อต่างกันตรงที่การแปลงกระแสไฟฟ้า

แผง Solar Panels แบบ poly

แผง Solar Panels แบบ mono

2. เลือกแผงโซล่าร์เซลล์ที่มีสีกลมกลืนกับหลังคา

การเลือกแผงโซล่าร์เซลล์ที่มีสีเข้ม จะช่วยทำให้ดูกรมกลืนกับบนหลังคาของตัวอาคาร และทำให้หลังคาดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น

3. ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต

เพราะแผงโซล่าร์เซลล์จะต้องอยู่กับคุณไปอีกหลายสิบปี ดังนั้นความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและการรับประกันเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพแผงโซล่าร์เซลล์

4. กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์

เพื่อให้คำนวณและออกแบบระบบให้ถูกต้อง มีความคุ้มค่าในการใช้งาน จำเป็นต้องว่าแผงโซล่าเซลล์นั้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด

ข้อดี-ข้อเสีย ของแผงโซล่าร์เซลล์

ข้อดีของแผงโซล่าร์เซลล์

 • เป็นอุปกรณ์การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีความซับซ้อน สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
 • กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าร์เซลล์สามารถใช้กับอุปกรณ์บางชนิดได้เลย โดยไม่ต้องแปลงกระแสไฟฟ้า
 • มีน้ำหนักเบาสามารถยกคนเดียวได้ จึงไม่ยุ่งยากในการขนย้าย
 • มีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • มีต้นทุนที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีอื่น

ข้อเสียของแผงโซล่าร์เซลล์

 • หากแผงมีฝุ่นหรือเงามาบดบังแสงแดดจะทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ลดลง
 • มีโอกาสชำรุดเสียหายแตกหักได้ ตั้งใช้ความระมัดระวังและความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง

ระบบการใช้งานของ แผงโซล่าร์เซลล์ (Solar panel)

1.ระบบออนกริด (On Grid System)

เป็นระบบโซล่าร์เซลล์ ที่ทำงานร่วมกับการระบบไฟฟ้าปกติภายในบ้าน โดยการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ซึ่งจะมีแผงโซล่าร์เซลล์ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วส่งต่อไปที่ Grid Tie Inverter ซึ่งจะแปลงกระแสไฟฟ้า จาก ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านเรือนเช่น ทีวี, พัดลม, ตู้เย็น, แอร์, เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆได้ตามปกติ โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่สำหรับเก็บกระแสไฟ จึงเป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำกว่า เหมาะสำหรับการติดตั้งที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมที่กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าถึง

2.ระบบออฟกริด (Off Grid System)

คุณสามารถคำนวนหาขนาดของแผงโซล่าร์เซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านได้ง่ายๆดังนี้

สูตร : วัตต์ (ดูจากเครื่องใช้ไฟฟ้า) × จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า × การใช้งานกี่ ชม. ต่อวัน = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ยกตัวอย่างเช่น

 • มีตู้เย็น 12 คิว 165W 2 เครื่อง ใช้งานวันละ 24 ชั่วโมง
 • มีหลอดไฟ 10W 3 หลอด ใช้งานวันละ 6 ชั่วโมง
 • มีเครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU 680W 2 เครื่อง ใช้งานวันละ 3 ชั่วโมง
 • มีเครื่องซักผ้า ขนาด 6 kg. 320 W 1 เครื่อง ใช้งานวันละ 1 ชั่วโมง

สูตรการคำนวณ

ตู้เย็น 165X2X24 = 7,920W
หลอดไฟ 10x3x6 = 180W
เครื่องปรับอากาศ 680X2X3 = 4,080
เครื่องซักผ้า 320X1X1 320W

รวม 7,920+180+4,080+320 = 12,500W ซึ่งตัวเลขนี้จะถูกนำไปคำนวณหาขนาดแผงโซล่าร์เซลล์ ขนาดขนาดคอนโทรลชาร์จ ขนาดอินเวอร์เตอร์ และขนาดแบตเตอรี่ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

อายุการใช้งานแผงโซล่าร์เซลล์

แผงโซล่าร์เซลล์จะมีอายุการใช้งานราว 25 – 30 ปี โดยจะมีกำลังการผลิตที่สามารถส่งออกพลังงานได้ประมาณ 90% ในช่วง 10 ปีแรกและสามารถผลิตไฟฟ้าและส่งออกพลังงานประมาณ 80% ตลอด 25-30 ปี

คำถามที่พบบ่อย

 • แผงโซล่าร์เซลล์ มีอายุการใช้งานนานไหม
  ตอบ / แผงโซล่าร์เซลล์นั้นมีประสิทธิภาพอายุการใช้งานได้นานถึง 25 ปี

สรุป

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามีเทคโนโลยีแผงโซล่าร์เซลล์ (PV Solar Panel) ไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและราคาที่ต่ำลง โดยแผงโซล่าร์เซลล์ ที่นิยมนำมาใช้ในงานผลิตไฟฟ้าบนหลังคาในปัจจุบันด้วยกัน 2 ชนิด คือ Monocrystalline และ แผง Polycrystalline แต่ที่ถูกนำมาใช้ในการติดตั้งสำหรับบนหลังคาที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน โรงเรียน จะนิยมใช้แผงชนิด Mono เนื่องจากใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ทำให้ติดตั้งแผงได้มากเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้น